Η επιτροπή έχει ως αντικείμενο την συνεχή ενημέρωση των συναδέλφων αναφορικά με τις νομοθετικές εξελίξεις του θεσμού, την εν γένει ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με αυτόν,  καθώς και την υποβολή προτάσεων για την λήψη των τυχόν απαιτούμενων μέτρων σχετικά με τον νεοεισαχθέντα θεσμό της διαμεσολάβησης και την ενίσχυση του θεσμού της Διαιτησίας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: 

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1) ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Θεοδώρου

2)  ΚΟΚΟΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Δημητρίου