Τετάρτη 17 Ιούλ 2024

Κατηγορία: Νομοθετήματα

Γενικές Ανακοινώσεις

Καθορισμός Ημερομηνίας για την Ηλεκτρονική Τήρηση των Βιβλίων του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (Σ.Μ.Υ.) σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΦΕΚ 4019 Β΄/ 9.7.2024)

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

1. (ΦΕΚ Β 3262/10.6.2024) Καθορισμός Ημερομηνίας για την Ηλεκτρονική Τήρηση των Βιβλίων του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο (σημ: Αφορά τα Καταργηθέντα Υποθ/κεια Στύρων, Σκύρου και Λίμνης) 2.(ΦΕΚ Β 3271/10.6.2024) Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΦΕΚ 3262 Β΄/10.6.2024 ΦΕΚ 3271 Β΄/10.6.2024

Περισσοτερα
Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΣ 279/8 12.04.2024 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” «Μερική Άρση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης και στα Υποκαταστήματα (Καλαμαριάς και Λαγκαδά) του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης)» (Β’ 2313). (ΦΕΚ 2418 Β’ / 22.04.2024)

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Κτηματολογίου

Μερική Άρση της Αναστολής για την Υποχρέωση Ηλεκτρονικής Υποβολής Εγγραπέων Πράξεων στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης και στα Υποκαταστήματα (Καλαμαριάς και Λαγκαδά) του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 2313 Β΄/18.4.2024).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Κτηματολογίου

ΦΕΚ Β 1809/2024 “Καθορισμός Ημερομηνίας για την Ηλεκτρονική Τήρηση των Βιβλίων του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (Σ.Μ.Υ.) σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Κτηματολογίου

“Τροποποιήσεις Αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο για την Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων και Πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα”

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΦΕΚ 1490 Β΄/6.3.2024 ΦΕΚ 1586 Β’/8.3.2024 ΦΕΚ 1663 Β’/12.3.2024

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων Μαρμαρίου, Λίμνης, Ιστιαίας και Σκύρου-Τροποποίηση της Τοπικής Αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Χαλκίδας στο Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΦΕΚ 302 Β΄/17.1.2024 ΦΕΚ 303 Β΄/17.1.2024 ΦΕΚ 304 Β΄/17.1.2024 ΦΕΚ 310 Β΄/17.1.2024

Περισσοτερα
Θέματα Κτηματολογίου

ΦΕΚ 237 Β΄/16.1.2024: Τροποποίηση της υπό Στοιχεία 45877ΕΞ2023/20.10.2023 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή Πλατφόρμας Νομικού Ελέγχου Εγγραπτέων Πράξεων (άρθρο 16 του ν. 2664/1998)» (Β’ 6130).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Κτηματολογίου

ΦΕΚ 241 Β΄/16.1.2024: Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης – Τροποποίηση της Τοπικής Αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Χαλκίδας στο Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 1295/2023).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: