Κυριακή 05 Φεβ 2023

Κατηγορία: Νόμοι

Γενικές Ανακοινώσεις

Ν.5016/2023 (ΦΕΚ A’ 21/4.2.2023) «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

Για να δείτε το περιεχόμενο του ως άνω Νόμου πατήστε εδώ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Άρθρα 50-52: Τροποποίηση διατάξεων για το Ελεγκτικό Συνέδριο…

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/2023- Σύσταση Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας, Τεσσάρων Περιφερειακών Υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας, Οργανικών Θέσεων Δικαστικής Αστυνομίας και Καθορισμός των Αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας (ΦΕΚ 13 Α΄/ 20.1.2023).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

Νόμος 5007/2022 (ΦΕΚ A’ 241/23.12.2022) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις (Σημείωση- Άρθρο 96: Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2023, Άρθρο 127: Παράταση έως την 31η-12-2023 της καταληκτικής ημερομηνίας τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών προκειμένου να προσαρμοστούν με συγκεκριμένες διατάξεις του Ν.2725/1999, Άρθρο 128: παράταση ρυθμίσεων του Ν.4871/2021 για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων έως την 30-6-2023 κλπ)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ Για τις επισημάνσεις πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5006/2022 Σπίτι μου – Στεγαστική Πολιτική για τους Νέους, Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας για Κοινωνική Κατοικία, Στεγαστική Αποκατάσταση Πυρόπληκτων στην Περιοχή «Μάτι» και άλλες Διατάξεις (ΦΕΚ 239 Α΄/22.12.2022).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5005/2022-Ενίσχυση Δημοσιότητας και Διαφάνειας στον Έντυπο και Ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση Ηλεκτρονικών Μητρώων Εντύπου και Ηλεκτρονικού Τύπου – Διατάξεις Αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές Επείγουσες Ρυθμίσεις (ΦΕΚ 236 Α΄/21.12.2022).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ Για τις επισημάνσεις πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5003/2022-Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση Διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ρυθμίσεις Εξομάλυνσης της Εκλογικής Διαδικασίας Κατοίκων Εξωτερικού και Λοιπές Ρυθμίσεις (ΦΕΚ 230 Α΄/14.12.2022).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: