Σάββατο 15 Ιούν 2024

Κατηγορία: Νόμοι

Νέοι Νόμοι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5107/2024-Αναμόρφωση του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» και άλλες Ρυθμίσεις για τη Βελτίωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας – Σύσταση Οριζόντιων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άλλες Διατάξεις (ΦΕΚ 64 Α΄/1.5.2024)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5105/2024-Δημιουργική Ελλάδα: Ενίσχυση του Κινηματογραφικού, Οπτικοακουστικού και Δημιουργικού Τομέα, Ίδρυση Φορέα για το Βιβλίο και Λοιπές Διατάξεις για τον Σύγχρονο Πολιτισμό (ΦΕΚ 61 Α΄/29.4.2024)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ Για τις επισημάνσεις του ΔΣΧ πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΝΟΜΟΣ υπ’ αρ. 5106 /2024(ΦΕΚ Α ́ 63 /1-5-2024): « Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ. Για τις επισημάνσεις του Δ.Σ.Χ. πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5103/2024-Μέτρα για τη Διαφύλαξη και την Ανάδειξη της άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Προστασία και Ενίσχυση του Ελληνόφωνου Τραγουδιού και των Ηχογραφημάτων νέων Δημιουργών ή Καλλιτεχνών, καθώς και την Προστασία και Διάχυση της Ελληνικής Γλώσσας, στο Πλαίσιο της Διαφύλαξης και Ανάδειξης της άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Ρυθμίσεις για τον Εκσυγχρονισμό της Εμπορικής Πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και Λοιπές Διατάξεις των Υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΦΕΚ 57 Α΄/19.4.2024).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5095/2024-Ενίσχυση Δικηγορικής Ύλης: Ρυθμίσεις για τα Κληρονομητήρια, τις Αποδοχές και Αποποιήσεις Κληρονομιών, τις Εγγραφές και τις Εξαλείψεις Συναινετικών Προσημειώσεων Υποθηκών και τις Ένορκες Βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την Πληρωμή των Υποθέσεων Νομικής Βοήθειας και Λοιπές Επείγουσες Ρυθμίσεις (ΦΕΚ 40 Α΄/15.3.2024).

Για να δείτε το περιεχόμενο του ως άνω Νόμου πατήστε εδώ Για να δείτε τις σχετικές επισημάνσεις του Δ.Σ.Χ. πατήστε…

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: