Κληρονομικό Δίκαιο

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2000 ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑ
ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ (Τόμοι Ι & ΙΙ) 1993 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ