Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο όπως αυτό συγκροτήθηκε μετά τις εκλογές είναι:

Γκίκας Δημήτριος Πρόεδρος
Σπανόπουλος Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος
Καντάρης Νικόλαος Γεν. Γραμματέας
Βλασοπούλου Ολυμπία Ταμίας
Ανέστης Νικόλαος Μέλος
Καρλή Ελένη Μέλος
Κασσαβέτης Νικόλαος Μέλος
Μαδαρού Ιωάννα Μέλος
Πετρογιάννη Χριστίνα Μέλος
Σακελλαράκη Δήμητρα Μέλος
Σταμέλου Μαρία Μέλος