Σάββατο 15 Ιούν 2024

Εμπράγματο Δίκαιο

ΤΙΤΛΟΣΕΤΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ –ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ2010ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ2008ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ2000ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Η ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΟΛΗΣΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΗ1997ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ &ΚΑΘΕΤΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ1996ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΤΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΥΠΟ ΤΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ1993
ΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1989ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ1989ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ1976ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΑΓΩΓΕΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΚ2021Ι.ΚΑΤΡΑΣ