Σάββατο 18 Μαρ 2023

Εμπράγματο Δίκαιο

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ –ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 2010 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ 2008 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 2000 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Η ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΟΛΗΣΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΗ 1997 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ &ΚΑΘΕΤΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 1996 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΤΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΥΠΟ ΤΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1993
ΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1989 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ 1989 ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1976 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΑΓΩΓΕΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΚ 2021 Ι.ΚΑΤΡΑΣ