Δευτέρα 27 Μαρ 2023

Κατηγορία: Νέοι Νόμοι

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) για το Έτος 2023 & Τύπος και Περιεχόμενο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) Φυσικών και Νομικών Προσώπων Έτους 2023 και Επόμενων Ετών.

Συνημμένα: ΦΕΚ 1829 Β΄/22.3.2023 ΦΕΚ 1831 Β’/ 23.3.2023

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για την Έκδοση και Χορήγηση Αποσπασμάτων από τα Κτηματολογικά Διαγράμματα (ΑΚΔ) από τα Τηρούμενα Βιβλία στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία που Λειτουργούν ως Κτηματολογικά Γραφεία του άρθρου 23 του ν. 2664/1998 & Τροποποίηση της υπ’ αρ. 30864/30.07.2003 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων – Δικαιοσύνης.

Συνημμένα: ΦΕΚ 1951 Β΄/24.3.2023 ΦΕΚ 1953 Β΄/24.3.2023

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Νόμος 5028/2023 (ΦΕΚ A’ 54/9.3.2023)- «Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής- Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»

Για να δείτε το περιεχόμενο του ως άνω Νόμου πατήστε εδώ Για να δείτε το περιεχόμενο το σχετικών με τον…

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

Μεταβίβαση Δικαιώματος Υπογραφής Πράξεων και Εγγράφων «Με Εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» στον Προϊστάμενο ή την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊστάμενες των Αυτοτελών Τμημάτων Παλλαϊκής Άμυνας-ΠΣΕΑ, Εσωτερικού Ελέγχου, Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Ν. Εύβοιας και Εκπαίδευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) (ΦΕΚ 1333 Β΄/8.3.2023).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5027/2023- Σύστημα Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη Λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ Βαθμού και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και για την Ευζωία των Ζώων Συντροφιάς – Λοιπές Επείγουσες Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες Διατάξεις (ΦΕΚ 48 Α΄/2.3.2023).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5026/2023-Υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες) και Οικονομικών Συμφερόντων – Ρυθμίσεις για την Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – Λοιπές Επείγουσες Ρυθμίσεις (ΦΕΚ 45 Α΄/28.2.2023).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Ν. 5024/2023 (ΦΕΚ Α’ 41/24-2-2023): «Ρυθμίσεις για την Εξαγορά Κατεχομένων Ακινήτων της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, Ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές Διατάξεις για την Ιδιωτική Περιουσία του Δημοσίου και άλλες Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Σημείωση: 1) ΜΕΡΟΣ Α’ (αρ.1-21): ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, 2) ΜΕΡΟΣ Β’ (αρ. 22-32) : ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ρυθμίσεις ΕΝΦΙΑ, φόρου εισοδήματος ΦΠΑ κλπ), 3) ΜΕΡΟΣ Γ’ (αρ. 33-46): ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τροποποιήσεις στον νόμο 4738/2020 κλπ)_

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: