Πέμπτη 01 Δεκ 2022

Κατηγορία: Νέοι Νόμοι

Γενικές Ανακοινώσεις

Καθορισμός Επιχορήγησης των Πληγέντων από τις Πλημμύρες της 10ης Οκτωβρίου 2021, σε Περιοχές του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης- Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 6067 Β΄/ 28.11.2022).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Νόμος 4997/2022 (ΦΕΚ A’ 219/25.11.2022) «Εξορθολογισμός Ασφαλιστικής και Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας, Ενίσχυση Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων και άλλες Διατάξεις».(Σημείωση: Παραγραφή Αξιώσεων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Ρύθμιση Οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κλπ)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ Για τις επισημάνσεις πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

Ψηφιακή Υποβολή Δήλωσης Φόρου Δωρεάς/Γονικής Παροχής Κινητών και Χρημάτων χωρίς Συμβόλαιο, Καθορισμός των Δικαιολογητικών των Δηλώσεων Φόρου Δωρεάς/Γονικής Παροχής Κινητών και Χρημάτων -“Δήλωση Φόρου Δωρεάς/ Γονικής Παροχής Κινητών και Χρημάτων χωρίς Συμβόλαιο μέσω της Εφαρμογής myPROPERTY” (ΦΕΚ 5870 Β΄/17.11.2022).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

Επιχορήγηση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για την Αποζημίωση των Πληγέντων από την Πλημμύρα της 9ης Αυγούστου 2020 σε Περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 5968 Β΄/ 23.11.2022)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων Αρχικής Χορήγησης Τίτλων Διαμονής, Αιτήσεων Επανέκδοσης Τίτλων Διαμονής σε Ισχύ Σύμφωνα με τον ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π. δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και Αιτήσεων Αρχικής Χορήγησης ή Ανανέωσης Ειδικών Βεβαιώσεων Νόμιμης Διαμονής Σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 5801 Β΄/14.11.2022)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Νόμος 4990/2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ A’ 210/11.11.2022)

Σημείωση: Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006…

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: