Σάββατο 18 Μαρ 2023

Κατηγορία: Πρόσφατη Νομολογία

Νομοθεσία / Νομολογία

ΣτΕ Β΄ 7μ. 1267-1274/2022: Πρακτικά Δικαστικού Συμβιβασμού για Πρόστιμο ΚΒΣ. Δεν Απορρέει Δεδικασμένο ώστε να Δεσμεύεται το Δικαστήριο της Φορολογίας Εισοδήματος ή Φ.Π.Α.

ΣτΕ Β΄7μ. 1267-1274/2022 – Πρακτικά δικαστικού συμβιβασμού για πρόστιμο ΚΒΣ. Δεν απορρέει δεδικασμένο ώστε να δεσμεύεται το δικαστήριο της φορολογίας…

Περισσοτερα
Νομοθεσία / Νομολογία

ΣτΕ Β΄ 7μ. 1275/2022 – Έννοια Νόθευσης Φορολογικού Στοιχείου. Επιβολή Προστίμου (άρθρο 5 παρ. 10 περ. β΄ ν. 2523/1997) χωρίς να Διαπιστώνεται Φοροδιαφυγή. Αρχή της Αναλογικότητας. Ακύρωση Προστίμου.

ΣτΕ Β΄ 7μ. 1275/2022 – Έννοια νόθευσης φορολογικού στοιχείου. Επιβολή προστίμου (άρθρο 5 παρ. 10 περ. β΄ ν. 2523/1997) χωρίς…

Περισσοτερα
Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

Πιλοτική Δίκη ενώπιον του Αρείου Πάγου: Η Εγγυητική Ευθύνη του Δημοσίου σε Περίπτωση Περιορισμού ή Πλήρους Εξάλειψης της Κύριας Οφειλής, Κατόπιν Δικαστικού Συμβιβασμού, ή σε Περίπτωση Αποτυχίας του, Κατόπιν Δικαστικής Απόφασης (Πράξη 2/2022)

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΟλΑΠ (Ποιν) 2/2022 Απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αναφορικά με την ελαφρυντική περίσταση του πρότερου σύννομου βίου

Για να δείτε το περιεχόμενο της απόφασης πατήστε εδώ Με την ως άνω απόφαση της Ολομέλειας αναιρέθηκε η απόφαση του…

Περισσοτερα
Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

Περίληψη ΣτΕ Στ΄: 2460/2021 – Έννοια Τυπικού Λόγου Άρθρου 70 παρ. 1 ΚΔΔ.- Αντίθετη στο Σύνταγμα η Διάταξη περί Ασκήσεως Δεύτερης Προσφυγής όταν η Πρώτη Απερρίφθη για Τυπικό Λόγο. Παραπομπή στην Ολομέλεια.

Κατεβάστε την περίληψη πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: