Σάββατο 15 Ιούν 2024

Κατηγορία: Πρόσφατη Νομολογία

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

ΣτΕ Β 2018-23/2023: Η Δυνατότητα Απευθείας Άσκησης Προσφυγής για την Ανάκληση Φορολογικής Δήλωσης, λόγω Νομικής Πλάνης, και για την Επιστροφή του Βάσει αυτής Καταβληθέντος Φόρου ως Αχρεώστητου Διατηρείται και μετά την Έναρξη Ισχύος του Κ.Φ.Δ.

Κατεβάστε το αρχείο πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νομοθεσία / Νομολογία

ΟλΑΠ 1/2023: Τα μη Υπαγόμενα στο Άρθρο 66 ΚΦΔ Χρέη Συνυπολογίζονται/Συναθροίζονται για τη Στοιχειοθέτηση του Εγκλήματος του Άρθρου 25 ν. 1882/1990 (Τα μη Στοιχειοθετούντα Αδίκημα Φοροδιαφυγής, Χρέη προς το Δημόσιο Υπάγονται στη Διάταξη του Άρθρου 25 του Ν. 1882/1990)

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: