Σάββατο 15 Ιούν 2024

Αθλητικό Δίκαιο

ΤΙΤΛΟΣΕΤΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΝΤΟΠΙΝΓΚ2011ΜΑΝΤΡΑΤΖΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2008
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ1997ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ