Αθλητικό Δίκαιο

ΤΙΤΛΟΣΕΤΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΝΤΟΠΙΝΓΚ2011ΜΑΝΤΡΑΤΖΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2008
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ1997ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ