Σάββατο 18 Μαρ 2023

Γενικές Αρχές

Τίτλος Έτος Συγγραφέας/Εκδόσεις
ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ & ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Β’ΕΚΔΟΣΗ) 2006 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 2003 Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ
ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ 1998 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ                  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ                  ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ        ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 1998 ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 1994 ΣΙΑΜΚΟΥΡΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Α.Κ. 1988 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ