Οικογενειακό Δίκαιο

ΤΙΤΛΟΣΕΤΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ&ΟΙ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2009ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ
ΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2000 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Τόμοι Ι & ΙΙ)1998ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ –ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ
ΥΙΟΘΕΣΙΑ1998
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ1997ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ