Τρίτη 06 Ιούν 2023

Ναυτικό Δίκαιο

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 Δ.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1994-1995
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1996-1997
ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΙ 1 & 2 ΚΙΑΝΤΟΥ/ΠΑΜΠΟΥΚΗ