Δευτέρα 27 Μαρ 2023

Κατηγορία: Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) για το Έτος 2023 & Τύπος και Περιεχόμενο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) Φυσικών και Νομικών Προσώπων Έτους 2023 και Επόμενων Ετών.

Συνημμένα: ΦΕΚ 1829 Β΄/22.3.2023 ΦΕΚ 1831 Β’/ 23.3.2023

Περισσοτερα
Θέματα Mydata

Τροποποίηση της υπό Στοιχεία Α.1138/12.6.2020 Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της Έκτασης Εφαρμογής, του Χρόνου και της Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Διαβίβασης Δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου Θέματος για την Εφαρμογή των Διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470) (ΦΕΚ 1150 Β΄/28.2.2023).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Υποβολή Ενδικοφανών Προσφυγών και Αιτημάτων Αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4987/2022), Αποκλειστικά Ψηφιακά μέσω Διαδικτύου από το Δικτυακό Τόπο της Α.Α.Δ.Ε.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΑΑΔΕ – 1. Μεταβολές Στοιχείων Επιχειρήσεων – Υποβολή Δηλώσεων για Διαδικασίες Μητρώου – 2. ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού – Απόδοση ΑΦΜ Φυσικών Προσώπων από Οποιαδήποτε ΔΟΥ & Ηλεκτρονικά (myAADElive)

Για το 1ο αρχείο πατήστε εδώ Για το 2ο αρχείο πατήστε εδώ  

Περισσοτερα
Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

Καθορισμός Διαδικασίας Ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των Φορολογουμένων, Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, που έχουν Προβεί στη Διακοπή των Εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν Ολοκληρώσει το Στάδιο της Εκκαθάρισης, καθώς και της Αναβίωσης της Διαδικασίας της Εκκαθάρισης Σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 28 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) (ΦΕΚ 4889 Β΄/16.9.2022).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Τροποποίηση της υπό Στοιχεία Α.1034/9.3.2022 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και Περιεχόμενο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού έτους 2021, των Λοιπών Εντύπων και των Δικαιολογητικών Εγγράφων που Συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και Περιεχόμενο της Πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Φορολογικών ετών 2021 και Εφεξής για Φορολογούμενους που έχουν Υπαχθεί στις Διατάξεις του Άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 (Α’ 167)» (Β’ 1098) (ΦΕΚ 4353 Β΄/17.8.2022) .

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό Στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη Χρήση Ηλεκτρονικής Μεθόδου Επικοινωνίας Μέσω Διαδικτύου» (Β΄ 3579) (ΦΕΚ 4352 Β΄/17.8.2022).

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: