Πέμπτη 13 Ιούν 2024

Κατηγορία: Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Καθορισμός των Τρόπων Κοινοποίησης των Πράξεων και Εγγράφων της Φορολογικής Διοίκησης στις Περιπτώσεις που δεν είναι Δυνατή η Κοινοποίηση αυτών με Ψηφιακά Μέσα, Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 5104/2024 (Α’ 58), της Έκτασης Εφαρμογής Εκάστου Τρόπου, καθώς και κάθε άλλου Αναγκαίου Θέματος και Καθορισμός των Προϋποθέσεων, της Διαδικασίας και κάθε άλλου Ειδικότερου Θέματος Εφαρμογής των Διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 5104/2024 (Α’ 58) για την Ψηφιακή Κοινοποίηση Πράξεων, Αποφάσεων και Λοιπών Εγγράφων που Εκδίδει η Φορολογική Διοίκηση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΦΕΚ 2534 Β΄/29.4.2024 ΦΕΚ 2670 Β΄/2.5.2024

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Πίστωση και συμψηφισμός καταβολών, αποδόσεων και επιστροφών σε ανεξόφλητες δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής και απώλεια ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 5104/2024 (Α’ 58)

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Αριθμ. Α.1061: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής. ((ΦΕΚ 2436 β’ / 24.4.2024)

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της Έκτασης Εφαρμογής, του Χρόνου και της Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Διαβίβασης Δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου Αναγκαίου Θέματος για την Εφαρμογή των Διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470) (ΦΕΚ 2035 Β΄/2.4.2024)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: