Διοικητικό Δίκαιο

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ 2018 Β.ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ(Ερμηνευτικά σχόλια & Νομολογία) 2018 Β.ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ(Ερμηνευτικά σχόλια & Νομολογία) 2011 Β.ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2011 Χ.ΤΟΤΣΗΣ -ΑΘ.ΜΑΡΚΟΥ
Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ(Συμπλήρωμα) 2011 Γ.ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ (Πρ.Εφ.Διοικητικών Δικαστηρίων)
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2009 Β.ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2006 ΤΑΧΟΣ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΙΚΑ & ΑΣΦ/ΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 2006 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 2006  
ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΤΟΥ ΣΤΕ & Ε.Σ. 2005  
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ(Τιμηματικός τόμος για τα 170 χρόνια του Ε.Σ.) 2004  
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1998 ΑΠ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ -ΑΘ. ΨΑΛΤΗΣ
ΑΙ ΑΝΑΚΟΠΑΙ ΤΟΥ ΚΕΔΕ 1998 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝΕΡΓΩΝ (Τόμοι Α,Β,Γ,Δ) 1998 εκδ.ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΝΟΜΙΜΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΙ 1998 ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ(Τόμοι Α & Β) 1998 ΡΕΠΠΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ& ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 1997 ΣΚΟΥΡΗΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΝΟΜΙΜΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Ι 1996 ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1995 ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 1992 ΣΟΛΔΑΤΟΣ