Πέμπτη 30 Μάι 2024

Κατηγορία: Θέματα Κτηματολογίου

Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΣ 279/8 12.04.2024 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” «Μερική Άρση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης και στα Υποκαταστήματα (Καλαμαριάς και Λαγκαδά) του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης)» (Β’ 2313). (ΦΕΚ 2418 Β’ / 22.04.2024)

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Κτηματολογίου

Μερική Άρση της Αναστολής για την Υποχρέωση Ηλεκτρονικής Υποβολής Εγγραπέων Πράξεων στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης και στα Υποκαταστήματα (Καλαμαριάς και Λαγκαδά) του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 2313 Β΄/18.4.2024).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Κτηματολογίου

ΦΕΚ Β 1809/2024 “Καθορισμός Ημερομηνίας για την Ηλεκτρονική Τήρηση των Βιβλίων του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (Σ.Μ.Υ.) σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Κτηματολογίου

“Τροποποιήσεις Αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο για την Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων και Πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα”

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΦΕΚ 1490 Β΄/6.3.2024 ΦΕΚ 1586 Β’/8.3.2024 ΦΕΚ 1663 Β’/12.3.2024

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Ελληνικό Κτηματολόγιο ΘΕΜΑ: Ορισμός Ημερομηνίας Τελευταίας Ενημέρωσης της Κτηματολογικής Βάσης των υπό Κτηματογράφηση Περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και Ενημέρωση για την Εφαρμογή των Διαδικασιών των Νόμων 2308/1995 και 2664/1998 κατά την Περίοδο που Μεσολαβεί από την Ανακοίνωση της Ημερομηνίας Τελευταίας Ενημέρωσης της Βάσης Κτηματολογικών Δεδομένων και μέχρι την Έναρξη Ισχύος του Κτηματολογίου

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό Στοιχεία ΔΣ 267/165/ 15.1.2024 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Ελληνικό Κτηματολόγιο” «Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιστιαίας» – Παράταση της Λειτουργίας του Υποθ/κειου Ιστιαίας έως 21 Ιουνίου 2024 (ΦΕΚ 1223 Β΄/20.2.2024),

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: