Τρίτη 06 Ιούν 2023

Κατηγορία: Υπουργικές Αποφάσεις

Γενικές Ανακοινώσεις

Παράταση των Προθεσμιών για την Υποβολή εκ Πρόθεσμων Δηλώσεων και για την Κατάθεση Αιτήσεων Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος, τον Προκαποδιστριακό Δήμο Σχηματαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και στον Προκαποδιστριακό Δήμο Νέας Αρτάκης και στις Κοινότητες Αφρατίου, Βαθέος, Καλοχωρίου – Παντειχίου, Νέας Λαμψάκου, Παραλίας Αυλίδος, Φάρου και Φύλλων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 2894 Β΄/2.5.2023)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

Καθορισμός Τρόπου Εξυπηρέτησης του Κοινού στις Υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (ΦΕΚ 2545 Β΄/18.4.2023).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Καθορισμός της Διαδικασίας Επανένταξης στις Ρυθμίσεις των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207). 2 Καθορισμός Ειδικών Θεμάτων και Λεπτομερειών για την Ρύθμιση Τμηματικής Καταβολής σε έως εβδομήντα δύο (72) Δόσεις κατ’ Εφαρμογή των άρθρων 4 έως και 13 του ν. 5036/2023 (Α’ 77) (ΦΕΚ 2293 Β΄/6.4.2023).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

Αντιστοίχιση των Υφισταμένων Κλάδων και Ειδικοτήτων του Οργανισμού/Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών τους, των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με τους Οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) Νέους Κλάδους και Ειδικότητες (ΦΕΚ 2124 Β΄/31.3.2023).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Τύπος και Περιεχόμενο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2022 & Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη Χρήση Ηλεκτρονικής Μεθόδου Επικοινωνίας Μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3579).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΦΕΚ 2121 Β΄/31.3.2023 ΦΕΚ 2131 Β΄/31.3.2023

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: