Τετάρτη 12 Ιούν 2024

Κατηγορία: Υπουργικές Αποφάσεις

Γενικές Ανακοινώσεις

1. (ΦΕΚ Β 3262/10.6.2024) Καθορισμός Ημερομηνίας για την Ηλεκτρονική Τήρηση των Βιβλίων του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο (σημ: Αφορά τα Καταργηθέντα Υποθ/κεια Στύρων, Σκύρου και Λίμνης) 2.(ΦΕΚ Β 3271/10.6.2024) Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΦΕΚ 3262 Β΄/10.6.2024 ΦΕΚ 3271 Β΄/10.6.2024

Περισσοτερα
Θέματα Ασφαλιστικής Νομοθεσίας

Συνταξιοδότηση με Οφειλές έως 30.000€ από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) – Διαδικασίες Διασταύρωσης, Έλεγχοι, Προϋποθέσεις και Τεχνικές Λεπτομέρειες για την Εφαρμογή του άρθρου 115 του ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 2915 Β΄/23.5.2024).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Καθορισμός των Προϋποθέσεων Εγγραφής των Δικηγόρων στους Ειδικούς Καταλόγους του Εβδόμου Εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 208, της παρ. 1 του άρθρου 787 και της παρ. 2 του άρθρου 819 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ύψους της Αποζημίωσης των Δικηγόρων στις ως άνω Περιπτώσεις, του Τρόπου, του Χρόνου και των Λοιπών ‘Ορων Καταβολής της, και κάθε άλλης Λεπτομέρειας (ΦΕΚ 2706 Β΄/9.5.2024).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/05.10.2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Χορήγηση Επιδότησης Προσωρινής Στέγασης με τη Μορφή Επιδότησης Ενοικίου/Συγκατοίκησης για την Κάλυψη Δαπανών Προσωρινής Στέγασης Κατοίκων που Επλήγησαν από τις Πλημμύρες που Εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 (ΦΕΚ 2603 Β΄/1.5.2024)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Καθορισμός των Τρόπων Κοινοποίησης των Πράξεων και Εγγράφων της Φορολογικής Διοίκησης στις Περιπτώσεις που δεν είναι Δυνατή η Κοινοποίηση αυτών με Ψηφιακά Μέσα, Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 5104/2024 (Α’ 58), της Έκτασης Εφαρμογής Εκάστου Τρόπου, καθώς και κάθε άλλου Αναγκαίου Θέματος και Καθορισμός των Προϋποθέσεων, της Διαδικασίας και κάθε άλλου Ειδικότερου Θέματος Εφαρμογής των Διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 5104/2024 (Α’ 58) για την Ψηφιακή Κοινοποίηση Πράξεων, Αποφάσεων και Λοιπών Εγγράφων που Εκδίδει η Φορολογική Διοίκηση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΦΕΚ 2534 Β΄/29.4.2024 ΦΕΚ 2670 Β΄/2.5.2024

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Πίστωση και συμψηφισμός καταβολών, αποδόσεων και επιστροφών σε ανεξόφλητες δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής και απώλεια ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 5104/2024 (Α’ 58)

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Αριθμ. Α.1061: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής. ((ΦΕΚ 2436 β’ / 24.4.2024)

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: