Τετάρτη 08 Φεβ 2023

Κατηγορία: Υπουργικές Αποφάσεις

Γενικές Ανακοινώσεις

Ρύθμιση δικονομικών και λοιπών ζητημάτων που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων της χώρας δυνάμει της υπ’ αριθμ.: 1411οικ./05-02-2023 (Β’ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ.: 598/07-02-2023)

Για να δείτε το περιεχόμενο πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Υπουργική Απόφαση σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά την 6η και 7η Φεβρουαρίου του έτους 2023

Για να δείτε το περιεχόμενο της ως άνω Υπουργικής Απόφασης πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

Καθορισμός για το έτος 2023 των Ειδικότερων Στοιχείων και των Λεπτομερειών που αφορούν Αθλητικά Σωματεία με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» (ΦΕΚ 359 Β΄/26.1.2023)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Mydata

«Καθορισμός της Έκτασης Εφαρμογής, του Χρόνου και της Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Διαβίβασης Δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου Αναγκαίου Θέματος για την Εφαρμογή των Διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470) (ΦΕΚ 6960 Β΄/30.12.2022).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Καθορισμός ύψους πρόσθετης αποζημίωσης-κινήτρου σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών ώστε να αποσπασθούν για χρονικό διάστημα 36 μηνών στο ΤΑΧΔΙΚ με σκοπό την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση εκκρεμών φακέλων αποζημίωσης Δικηγόρων σε υποθέσεις Νομικής Βοήθειας των ετών 2019-2022 (ΚΥΑ: ΦΕΚ Β’ 6655 στις 23/12/22)

Για να δείτε το περιεχόμενο της ως άνω Κ.Υ.Α. πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Καθορισμός των Προϋποθέσεων, των Απαιτούμενων Δικαιολογητικών, των Επιμέρους Σταδίων της Διαδικασίας, του Τρόπου Ελέγχου της Διαδικασίας και κάθε άλλης Αναγκαίας Λεπτομέρειας για τη Μεταφορά του Ασθενή, η οποία Πραγματοποιείται στο Πλαίσιο της Διαδικασίας της Ακούσιας Νοσηλείας, Κατόπιν Παραγγελίας (διαταγής) του Αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών (ΦΕΚ 6507 Β΄/19.12.2022).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: