Νομοθεσία / Νομολογία

Ενεργοποίηση Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Έφεσης μέσω του portal.olomeleia για το Πρωτοδικείο Αθηνών

Κατόπιν επικοινωνίας του Δ.Σ.Α. με την Διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών και σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην από 28-5-2020 ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών ενεργοποιείται η ηλεκτρονική κατά...

Δημοσίευση του Ν.4689/2020 (ΦΕΚ 103Α’/27.5.2020)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4689/2020 στον οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με : α) Δικονομικές εγγυήσεις σε ανηλίκους που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσ...