Νομοθεσία / Νομολογία

GOLDEN VISA: Πλέον οι Αιτήσεις Κατατίθενται σε Οποιαδήποτε Περιφέρεια της Χώρας και όχι Περιοριστικά στην Περιφέρεια του Ακινήτου

Εξεδόθη η υπ’ αριθμ. οικ. 9907/26-3-2019 ΥΑ του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β 1106/3-4-2019), δυνάμει της οποίας η αίτηση για την χορήγηση και την ανανέωση της μόνιμης άδειας διαμονής επεν...

ΛΕΔΕ-Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων-Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν και αποσταλούν στον Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι 20-4-2019 με ταχυδρομείο (Αχαρνών 29-10439 Αθήνα) ή με φαξ...

Διακανονισμοί των προς το Λ.Ε.Δ.Ε. Οφειλών σε Δόσεις

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την από 2/3/2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε να χορηγήσει την δυνατότητα στα μέλη του, τα οποία οφείλουν συνδρομές προηγουμένων ετών, (...

  • 1
  • 2
  • 4