Πέμπτη 18 Ιούλ 2024

Κατηγορία: Νομοθεσία / Νομολογία

Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τις Αποδοχές Κηρονομίας

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, πραγματοποιεί διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας δέκα (10) ωρών για τις Αποδοχές Κληρονομίας. Το σεμινάριο θα…

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Καθορισμός Ημερομηνίας για την Ηλεκτρονική Τήρηση των Βιβλίων του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (Σ.Μ.Υ.) σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΦΕΚ 4019 Β΄/ 9.7.2024)

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΝΟΜΟΙ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.: 5113/2024-Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης που Προκύπτει από την Κυκλοφορία Αυτοκίνητων Οχημάτων, Λήψη Μέτρων προς Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 Σχετικά με το Πιλοτικό Καθεστώς Υποδομών της Αγοράς που Βασίζονται σε Τεχνολογία Κατανεμημένου Καθολικού, Ειδικότερες Ρυθμίσεις για τα Οχήματα και τη Δημόσια Περιουσία και άλλες Διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 5114/2024-Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αναγνώριση των Τίτλων Σπουδών Σχετικά με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και 5116/2024-Ιδιωτική Ασφάλιση έναντι Φυσικών Καταστροφών, Κρατική Αρωγή και Προστασία, Στεγαστική Συνδρομή, Διατάξεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες Διατάξεις.

Συνημμένα; ΦΕΚ 96 Α΄/21.6.2024 ΦΕΚ 97 Α΄/1.7.2024 ΦΕΚ 100 Α΄/3.7.2024

Περισσοτερα
Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5119/2024 -“Τροποποίηση του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (Α’ 8) – Μεταφορά Διαφορών στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια – Ρυθμίσεις για Πιλοτική ή Κατόπιν Προδικαστικού Ερωτήματος Δίκη Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – Άλλες Διατάξεις.”(ΦΕΚ 103 Α΄/5.7.2024)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ Συστήνουμε στους συναδέλφους να αναγνώσουν με προσοχή το σύνολο του νόμου, διότι: α) επέρχονται αλλαγές…

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5119/2024 -“Τροποποίηση του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (Α’ 8) – Μεταφορά Διαφορών στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια – Ρυθμίσεις για Πιλοτική ή Κατόπιν Προδικαστικού Ερωτήματος Δίκη Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – Άλλες Διατάξεις.”(ΦΕΚ 103 Α΄/5.7.2024)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ Συστήνουμε στους συναδέλφους να αναγνώσουν με προσοχή το σύνολο του νόμου, διότι: α) επέρχονται αλλαγές…

Περισσοτερα
Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής-Θέμα: Ζητήματα Χορήγησης ή Ανανέωσης Αδειών Διαμονής που Προέκυψαν κατά τη Διαδικασία Αναβάθμισης των Υπηρεσιών του ΟΠΣ “Μετανάστευση” (περίοδος 3/5/2024-14/5/2024)

Κατεβάστε το αρχείο πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: