Σάββατο 15 Ιούν 2024

Κατηγορία: Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων και αρχείων Υποθηκοφυλακείων

Γενικές Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό Στοιχεία ΔΣ 267/165/ 15.1.2024 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Ελληνικό Κτηματολόγιο” «Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιστιαίας» – Παράταση της Λειτουργίας του Υποθ/κειου Ιστιαίας έως 21 Ιουνίου 2024 (ΦΕΚ 1223 Β΄/20.2.2024),

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα