Πέμπτη 30 Μάι 2024

Κατηγορία: Νόμοι και Π.Ν.Π.

Γενικές Ανακοινώσεις

N.4781/2021 (ΦΕΚ Α΄ 246/10-12-2021) “Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις”

Για να δείτε το περιεχόμενο πατήστε εδώ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον ως άνω νόμο εμπεριέχονται διατάξεις με τροποποιήσεις στους Ποινικούς Κώδικες, διατάξεις…

Περισσοτερα
Νομοθεσία / Νομολογία

Ν. 4839/2021 (ΦΕΚ 181 Α’/2.10.2021): Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 (Άρθρο 53ο)

Ενημερωθείτε πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Ν.4821/2021 (ΦΕΚ. Α΄134/31-7-2021): “Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις”

Για να δείτε το περιεχόμενο του ως άνω Νόμου πατήστε εδώ Για να δείτε τις επισημάνσεις εκ του Δ.Σ.Χ. σχετικά…

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4806 (ΦΕΚ 95 Α΄/10.6.2021)-Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Θέσπιση, Περιεχόμενο και Διαδικασία Έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19» (Α’ 87) και Ειδικότερες Εγγυήσεις για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθμ. 4798 /2021 (ΦΕΚ Α’ 68 /24-4-2021): «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» – ΣΗΜΕΙΩΣΗ: περιέχει διάταξη για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων του Ν.3860/2010 που αποσύρθηκαν κατά τη διάρκεια της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων, ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις κλπ.

Για να δείτε το περιεχόμενο του ως άνω Νόμου πατήστε εδώ Για να δείτε τις σχετικές επισημάνσεις εκ του Δ.Σ.Χ….

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθμ. 4797/2021 (ΦΕΚ Α’ 66 /23-4-2021): «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» – ΣΗΜΕΙΩΣΗ: περιέχει διατάξεις φορολογικού περιεχομένου, αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πληγέντες από θεομηνία κλπ.

Για να δείτε το περιεχόμενο του Ν.4797/2021 πατήστε εδώ Για να δείτε την ανακοίνωση με τις σχετικές επισημάνσεις εκ του…

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Ν.4792/2021 (Φ.Ε.Κ.: Α΄ 54/09-04-2021) στον οποίο εμπεριέχεται ερμηνευτική διάταξη για την επανέναρξη των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών καθώς για τον περιορισμό των δικαστικών διακοπών κατά το δικαστικό έτος 2020-2021

Για να δείτε το περιεχόμενο πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: