Ενημέρωση

Πράξη 55/2020 – Χρονική κατανομή των εγγεγραμμένων υποθέσεων στο πινάκιο της Τετάρτης 3 Ιουνίου 2020 του Εφετείου Ευβοίας

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας και στο πεδίο «Πινάκια – Πολιτικές Υποθέσεις- Εφετείο» έχει αναρτηθεί η με αρ. 55/2020 πράξη του Προέδρου  Εφετών Ευβοίας με την χρονική κατανομή ...

Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων Ασφαλιστικών Μέτρων Ειρηνοδικείου

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας και στο πεδίο «Πινάκια – Πολιτικές Υποθέσεις- Ειρηνοδικείο Χαλκίδας» έχει αναρτηθεί το πινάκιο με τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων της 16ης Μαρ...

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων (συνεδρίαση 29.5.2020)

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 29.5.2020 στην Αθήνα, υπό την Προεδρία του Προέδρου, Δημήτρη Βερβεσού, και με τη συμμετοχή Προέδρων και μέσω τηλεδιάσκεψη...

Επανακυκλοφορία ΦΕΚ τ. Α΄ 104/30.05.2020 – Διόρθωση σφάλματος στην παράγραφο 12 του άρθρου 74 ν. 4690/2020

Προς γνώση των συναδέλφων, αναρτήθηκε στο πεδίο “Νομοθεσία/Νομολογία – Νομοθετήματα COVID-19”, η διόρθωση σφάλματος στην παράγραφο 12 του άρθρου 74 ν. 4690/2020.

Ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δικαστηρίων της περιφέρειας Χαλκίδας στις οποίες θα αποστέλλονται οι δηλώσεις των Πληρεξούσιων Δικηγόρων i)περί συναινετικής αναβολής και ii)περί συζητήσεως των υποθέσεων χωρίς την εξέταση μάρτυρα

Διά της παρούσης ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας ότι ως προς τα δικαστήρια της περιφέρειας τους Πρωτοδικείου Χαλκίδας δύνασθε  να αποστέλλετε i) τις δηλώσεις συναινετικής αναβολής καθώς και ii)τις δ...