Επισυνάπτονται οι οδηγοί χρήσης που προώθησε η Ομάδα Διοίκησης Έργου ΟΠΣ Ολομέλειας

  1. η ψηφιακή υπογραφή των οποίων είναι ακόμα σε ισχύ πατήστε εδώ
  2. η ψηφιακή υπογραφή των οποίων έχει λήξει (ή που δεν διαθέτουν) πατήστε εδώ
  3. για την εφαρμογή εισαγωγής ψηφιακών υπογραφών πατήστε εδώ