Σάββατο 18 Μαρ 2023

Πολιτική Δικονομία / ΑΚ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 4335/2015 2017 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Κ.ΠΟΛ.Δ. 2013 ΑΓΓ. ΔΑΝΗΛΑΤΟΥ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 2012 Δ. ΜΑΚΡΗΣ
ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 2012 ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ
Κ.ΠΟΛ.Δ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4055/12 2012 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2009 2009 ΡΑΜΜΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 2009 Ι. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2009 ΡΑΜΜΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

Η ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Κ.ΠΟΛ.Δ. 2009 ΤΣΑΜΗΣ
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Β’ΕΠΙΤΑΓΗ 2008 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 2004 Π. ΚΑΡΚΑΛΗΣ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 2004 ΚΕΡΑΜΕΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 2004 ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΣ
Η ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 2004 ΜΑΚΡΗΣ
ΑΚ & Κ.ΠΟΛ.Δ. 2003 Ι. ΚΑΤΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 2003 ΜΠΕΗΣ/ΚΑΛΑΒΡΟΣ/ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2003 ΔΣΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2002 ΚΑΛΑΒΡΟΣ/ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ/ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ(Τόμοι Α’,Β’,Γ’,Ε’,ΣΤ’ & Τροποποιήσεις ως τον 2915/2001) ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1998 Π.ΓΕΣΙΟΥ – ΦΑΛΤΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Κ.ΠΟΛ.Δ. 1997  ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ
ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Κ.& ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Τεύχος Α’& Β’) 1991 ΤΣΑΚΟΣ
ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Κ.& ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Τεύχος Γ’) 1996 ΤΣΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΣΦ/ΚΑ ΜΕΤΡΑ ΙΙΙ 1990 ΜΠΕΗΣ
Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1997 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 1985 ΤΖΙΦΡΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 1994 ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 1990 ΒΑΡΔΑΚΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 1997 ΒΑΡΔΑΚΑΣ
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗΚΑΤΑ ΤΟΝ Κ.ΠΟΛ.Δ. 2002 ΒΛΑΧΟΣ
ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1993 ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ
Η ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Κ.ΠΟΛ.Δ. 1997 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ(Μετά την αναγκαστική εκτέλεση) 1994 ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ
Η ΟΜΟΔΙΚΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΔΙΚΗΝ 1998 ΓΕΣΙΟΥ – ΦΑΛΤΣΗ
Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 1989 ΓΕΣΙΟΥ-ΦΑΛΤΣΗ
ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ 1995 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΔΙΩΣ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1995 ΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ& ΛΟΥΓΚΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1998 ΝΙΚΑΣ
Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗΤΑΞΗ Ι 1981 ΓΕΣΙΟΥ-ΦΑΛΤΣΗ