“Αναστολή της Εφαρμογής της Υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης για Ένα Έτος”

Με το άρθρο 19 του ν. 4566/2018 (ΦΕΚ Α’ 175/8-10-2018) αναστέλλεται η εφαρμογή της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης για την 16η Σεπτεμβρίου 2019.

Για να κατεβάσετε τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ