Θεσμικό πλαίσιο

Οδηγοί χρήσης

  • για τον οδηγό χρήσης πλατφόρμας (Αιτών) εδώ
  • για τον οδηγό χρήσης πλατφόρμας (Διάδικοι) εδώ
  • για τον οδηγό χρήσης πλατφόρμας (Πληρεξούσιος δικηγόρος) εδώ
  • για τον οδηγό Ερωτήσεων-Απαντήσεων πατήστε εδώ