Σάββατο 15 Ιούν 2024

Εμπορικό Δίκαιο

ΤίτλοςΈτοςΣυγγραφέας/Εκδόσεις
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥ (Τεύχος Γ΄)2010ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ
Ν3604/07 για την αναμόρφωση & τροποποίηση του ΚΝ2190/20 περί ΑΕ2008ΣΠ.ΜΠΟΥΖΟΥΛΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ2008ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥ (Εμπορικές Πράξεις-Έμποροι, Ο.Ε. & Αφανής Εταιρία)2007Δ. ΣΙΑΜΠΑΝΗ
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ2007Δ.Σ.Α.
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ2005ΑΛ. ΠΕΤΖΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ2004Ν. ΡΟΚΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2004ΚΟΤΣΙΡΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2000ΕΥΑΓ. ΠΕΡΑΚΗΣ
Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ1998ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1998ΚΟΤΣΙΡΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ1998ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, Τόμος Ι)1997Β. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ& ΔΙΑΣΠΑΣΗ Α.Ε.1997ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ1997ΜΑΡΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ1997ΚΙΑΝΤΟΥ –   ΠΑΜΠΟΥΚΗ
ΤΟ FACTORING1996ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ & ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑΕ ΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Τόμοι 1,2 & 4)1995ΣΚΑΛΙΔΗΣ – ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ & ΕΠΕΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ1995Ν.Β.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ1987ΜΗΝΟΥΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ1983Θ.ΜΗΤΡΟΥΛΗ