Εμπορικό Δίκαιο

Τίτλος Έτος Συγγραφέας/Εκδόσεις
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥ (Τεύχος Γ΄) 2010 ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 2008 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥ (Εμπορικές Πράξεις-Έμποροι, Ο.Ε. & Αφανής Εταιρία) 2007 Δ. ΣΙΑΜΠΑΝΗ
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 2007 Δ.Σ.Α.
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2004 ΚΟΤΣΙΡΗΣ
Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 1998 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1998 ΚΟΤΣΙΡΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1998 ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, Τόμος Ι) 1997 Β. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ& ΔΙΑΣΠΑΣΗ Α.Ε. 1997 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 1997 ΜΑΡΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1997 ΚΙΑΝΤΟΥ –   ΠΑΜΠΟΥΚΗ
ΤΟ FACTORING 1996 ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ & ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑΕ ΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Τόμοι 1,2 & 4) 1995 ΣΚΑΛΙΔΗΣ – ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ & ΕΠΕΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1995 Ν.Β.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 1987 ΜΗΝΟΥΔΗΣ