Δίκαιο Αλλοδαπών

ΤΙΤΛΟΣΕΤΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ1997ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ & ΚΟΛΙΟΥ-ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ1995ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ & ΚΟΛΙΟΥ-ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ1998ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ2000ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ2000ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ2003ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ1999ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ