Εργατικό Δίκαιο

ΤΙΤΛΟΣΕΤΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ Σ.Σ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2007-20102012ΣΕΜΠΟΣ-ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣΣΧΕΣΕΙΣ2006ΓΑΜΒΟΥΡΔΗΣ
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ.1876/901998 Α. ΚΑΖΑΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (Εργατικοί Νόμοι από 1912-1997) Τόμοι Ι & ΙΙ1997Σ.ΒΛΑΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ1995Ι. ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1994Δ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ