Εργατικό Δίκαιο

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ Σ.Σ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2007-2010 2012 ΣΕΜΠΟΣ-ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣΣΧΕΣΕΙΣ 2006 ΓΑΜΒΟΥΡΔΗΣ
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ.1876/90 1998  Α. ΚΑΖΑΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (Εργατικοί Νόμοι από 1912-1997) Τόμοι Ι & ΙΙ 1997 Σ.ΒΛΑΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1995 Ι. ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1994 Δ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ