Σάββατο 18 Μαρ 2023

Εργατικό Δίκαιο

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 2005, 2009, 2011, 2014, 2020 Κ.ΛΑΝΑΡΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ Σ.Σ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2007-2010 2012 ΣΕΜΠΟΣ-ΚΑΡΑΤΖΑΣ
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ& ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ/ΕΤΑΜ & ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (Ν3655/2008) 2008 ΑΛ.ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣΣΧΕΣΕΙΣ 2006 ΓΑΜΒΟΥΡΔΗΣ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ   ΤΟΥ ΙΚΑ 2003 Π.ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ.1876/90 1998  Α. ΚΑΖΑΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (Εργατικοί Νόμοι από 1912-1997) Τόμοι Ι & ΙΙ 1997 Σ.ΒΛΑΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1996 ΑΝ.ΤΑΧΟΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1995 Ι. ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1994 Δ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1985 Φ.ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/Γ.ΨΗΛΟΣ