Πέμπτη 18 Ιούλ 2024

Ενοχικό Δίκαιο

ΤΙΤΛΟΣΕΤΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ2008Β. ΤΣΟΥΜΑΣ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ,ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ &ΦΑΡΜΑΚΑ Ως αιτίες αυτοκινητικών ατυχημάτων2007ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ2005Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Α.Κ (Τόμοι 1-2 & 4-8)ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  -ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ2003Κ. ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Α.Κ (Τόμοι Β’, Γ’, Δ’, Ε’)2003-2007ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Α.Κ. (Τόμοι Α’& Β’)1989ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ
ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Κ.& ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Τεύχος Α’& Β’)1991ΤΣΑΚΟΣ
ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Κ.& ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Τεύχος Γ’)1996ΤΣΑΚΟΣ
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ1986ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΥΤΟΚ/ΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ2008ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΠΔ 34/95 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ2002
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. ΑΣΤΙΚΗ & ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Α’ & Β’ Τόμος)2003ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΕΓΧΕΙΡΔΙΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4ΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ Ε.Ε. (ΟΔΗΓΙΑ 2000/26/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ2003
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 862 Α.Κ.1998ΔΟΥΒΛΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ  ΑΥΤΟΚ/ΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ1998ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ1997ΤΕΛΛΗΣ
ΣΥΡΡΟΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ  & ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (Τόμος Ι)1997ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ1997ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ  ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ1995Ι.ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι1992ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ –ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣΣΥΝΗΓΟΡΟΣ  ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ1997ΑΡΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΑΚ ΚΑΤ’ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΟΜΟΙ Ι/ΙΙ/ΙΙΙ
1978
1979
1980
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ