Σάββατο 18 Μαρ 2023

Ενοχικό Δίκαιο

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 2008 Β. ΤΣΟΥΜΑΣ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ,ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ &ΦΑΡΜΑΚΑ Ως αιτίες αυτοκινητικών ατυχημάτων 2007 ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2005 Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Α.Κ (Τόμοι 1-2 & 4-8) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  -ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2003 Κ. ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Α.Κ (Τόμοι Β’, Γ’, Δ’, Ε’) 2003-2007 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Α.Κ. (Τόμοι Α’& Β’) 1989 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ
ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Κ.& ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Τεύχος Α’& Β’) 1991 ΤΣΑΚΟΣ
ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Κ.& ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Τεύχος Γ’) 1996 ΤΣΑΚΟΣ
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1986 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΥΤΟΚ/ΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 2008 ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΠΔ 34/95 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 2002
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. ΑΣΤΙΚΗ & ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Α’ & Β’ Τόμος) 2003 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΕΓΧΕΙΡΔΙΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4ΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ Ε.Ε. (ΟΔΗΓΙΑ 2000/26/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2003
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 862 Α.Κ. 1998 ΔΟΥΒΛΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ  ΑΥΤΟΚ/ΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 1998 ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 1997 ΤΕΛΛΗΣ
ΣΥΡΡΟΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ  & ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (Τόμος Ι) 1997 ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1997 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ  ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1995 Ι.ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι 1992 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ –ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ  ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1997 ΑΡΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΑΚ ΚΑΤ’ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΟΜΟΙ Ι/ΙΙ/ΙΙΙ
1978
1979
1980
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ