Δευτέρα 30 Ιαν 2023

Κατηγορία: Ασκούμενοι χρησιμα

Ασκούμενοι χρησιμα

Πολύ σημαντική ενημέρωση: Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την άσκηση υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΠΑΝ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ. Β’ 3015/8.7.2021) η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 28242/6.7.2021 “Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες…

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: