Παρασκευή 02 Δεκ 2022

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

Γενικές Ανακοινώσεις

Νόμος 4990/2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ A’ 210/11.11.2022)

Σημείωση: Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006…

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Πρωτοδικείο Αθηνών Τμήμα Διοικητικό-Αυτεπάγγελτος Επαναπροσδιορισμός της Συζήτησης των Υποθέσεων των Διαδικασιών της Πολιτικής Διαδικασίας που Αποσύρθηκαν ή δεν Εκφωνήθηκαν λόγω της Απεργίας στις 9/11/2022

Κατεβάστε το αρχείο πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση-Αναβολές Διοικητικού Πρωτοδικείου της Δικασίμου της 9ης Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 9/11/2022 Σας ενημερώνουμε ότι για τις νέες ημερομηνίες δικασίμων λόγω των αναβολών που χορηγήθηκαν ενώπιον…

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: