Τετάρτη 06 Δεκ 2023

Κατηγορία: Νέοι Νόμοι

Γενικές Ανακοινώσεις

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στο Δήμο Χαλκιδέων καθώς και στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων της Π.Ε. Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) στις 08 και 09-08-2020 (Φ.Ε.Κ.: 3434/14-08-2020)

Για να δείτε το περιεχόμενο πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

N. 4715/2020 (ΦΕΚ 149 Α’ / 01.08.2020)-Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 43-Ερμηνευτική διάταξη ως προς τον χρό- νο εφαρμογής των νόμων 4335/2015 και 4336/2015 σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και ήδη κηρυχθείσες πτωχεύσεις)

Κατεβάστε το ΦΕΚ 149 πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

N. 4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α’ / 31.07.2020)-Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 139-Ειδικές πράξεις επιμέλειας ανήλικου τέκνου – Προσθήκη άρθρου 1519 Αστικού Κώδικα)

Κατεβάστε το ΦΕΚ 148 πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 3030 Β’- Καθορισμός διαδικασίας παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τηλεδιάσκεψη. (Απόφαση Αριθμ. 20530 ΕΞ 2020)

Κατεβάστε το ΦΕΚ 3030 Β’ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 3007 Β’-Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014. (Απόφαση Αριθμ. οικ. 21221/2020)

Κατεβάστε το ΦΕΚ 3007 Β πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 3008 Β’-Ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της παρ. 53α του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 σχετικά με την ακύρωση/τροποποίηση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξε- ων επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν εντός του 2019, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4174/2013 (Απόφαση Αριθμ. Α. 1169)

Κατεβάστε το ΦΕΚ 3008 Β πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 2780 Β΄ 9.7.2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 «Επανακαθορισμός Όρων Ηλεκτρονικής Υποβολής Εντύπων Αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄3520) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει.

Για  να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Ν.4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α/29.6.2020) – Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

Κατεβάστε το ΦΕΚ 127 Α’ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

ΦΕΚ 2423 Β΄/18.6.2020 Καθορισμός της Διαδικασίας Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Κεφαλαίου, Κοινοποίησης των Πράξεων Προσδιορισμού του Φόρου και Λήψης Πιστοποιητικών των Φορολογιών Κεφαλαίου

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα:
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Close Popup