Παρασκευή 03 Φεβ 2023

Κατηγορία: Υπουργικές Αποφάσεις

Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

Καθορισμός Διαδικασίας Ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των Φορολογουμένων, Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, που έχουν Προβεί στη Διακοπή των Εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν Ολοκληρώσει το Στάδιο της Εκκαθάρισης, καθώς και της Αναβίωσης της Διαδικασίας της Εκκαθάρισης Σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 28 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) (ΦΕΚ 4889 Β΄/16.9.2022).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Τροποποίηση του Περιεχομένου της Αίτησης και του Καταλόγου των Στοιχείων, Εγγράφων και Δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) στο Πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου Πρώτου (ΦΕΚ 4696 Β΄/8.9.2022)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες σε περιοχές του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. (ΦΕΚ 4687 Β’-5.9.2022)

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

Τροποποίηση της υπό Στοιχεία 107602ΕΞ2022/ 27.07.2022 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Χορήγηση Ενίσχυσης με τη Μορφή Επιχορήγησης σε Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Ελαιοκάρπου που Επλήγησαν Οικονομικά Λόγω της Εμφάνισης και Διάδοσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19 κατά το Έτος 2021, και Υπέστησαν Μεγάλες Οικονομικές Απώλειες που Επιτάθηκαν από τις Πυρκαγιές που Έπληξαν Περιοχές της Χώρας το Καλοκαίρι του 2021 (Β’ 3986)-(ΦΕΚ 4454 Β΄/22.8.2022) .

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Τροποποίηση της υπό Στοιχεία Α.1034/9.3.2022 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και Περιεχόμενο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού έτους 2021, των Λοιπών Εντύπων και των Δικαιολογητικών Εγγράφων που Συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και Περιεχόμενο της Πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Φορολογικών ετών 2021 και Εφεξής για Φορολογούμενους που έχουν Υπαχθεί στις Διατάξεις του Άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 (Α’ 167)» (Β’ 1098) (ΦΕΚ 4353 Β΄/17.8.2022) .

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό Στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη Χρήση Ηλεκτρονικής Μεθόδου Επικοινωνίας Μέσω Διαδικτύου» (Β΄ 3579) (ΦΕΚ 4352 Β΄/17.8.2022).

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

Τροποποίηση της υπό Στοιχεία 107602ΕΞ2022/ 27.07.2022 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη Χορήγηση Ενίσχυσης με τη Μορφή Επιχορήγησης σε Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Ελαιοκάρπου που Επλήγησαν Οικονομικά λόγω της Εμφάνισης και Διάδοσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19 κατά το έτος 2021 και Υπέστησαν Μεγάλες Οικονομικές Απώλειες που Επιτάθηκαν από τις Πυρκαγιές που Έπληξαν Περιοχές τις Χώρας το Καλοκαίρι του 2021»(Β’ 3986)-(ΦΕΚ 4328 Β΄/ 12.8.2022).

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: