Δευτέρα 30 Ιαν 2023

Κατηγορία: Θέματα Κτηματολογίου

Γενικές Ανακοινώσεις

Ρύθμιση Θεμάτων για την Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για την Καταχώριση Εγγραπτέων Πράξεων και την Έκδοση Πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΦΕΚ 1550 Β΄/4.4.2022).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Αριθμ. Απόφ. ΔΣ 178/3/31.03.2022 (ΦΕΚ 1602 Β΄/4.4.2022)-Τροποποίηση της υπ’ αρ. 177/11/17.03.2022 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ρύθμιση Θεμάτων για την Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για την Καταχώριση Εγγραπτέων Πράξεων και την Έκδοση Πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο» (B’ 1550).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κτηματολογίου- Υποχρεωτικότητα Ηλεκτρονικής Υποβολής Εγγραπτέων Πράξεων

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,…

Περισσοτερα
Θέματα Κτηματολογίου

Επιτροπές Ενστάσεων (άρθρο 7 του .ν.2308/1995) και Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης (άρθρο 7Α του .ν.2308/1995)

Αναρτάται έγγραφο του Ο.Κ.Χ.Ε. και σχετική νομοθεσία που αφορά τις επιτροπές ενστάσεων και εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που…

Περισσοτερα
Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

ΦΕΚ 768 Β΄/18.2.2022-Τροποποίηση της υπ’ αρ. 62/4/17.04.2019 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Καθορισμός Ωραρίου Συναλλαγών και Εξυπηρέτησης Κοινού στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ. (Β’ 1727)».

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Κτηματολογίου

ΦΕΚ 723 Β’/ 17.2.2022-Εξυπηρέτηση και Παροχή Διοικητικής Πληροφόρησης Μέσω Τηλεδιάσκεψης από το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (εφεξής ο Φορέας) Μέσω Πλατφόρμας Ραντεβού σε Τηλεδιάσκεψη (Βιντεοκλήση).

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΦΕΚ 6444 Β΄/ 31.12.2021-Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εγγραφής Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών στο Μητρώο της περ. δ’ της παρ. 2 του Άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), η Έναρξη της Υποχρέωσης Προσφυγής σε Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, Καθώς και ο Καθορισμός Λεπτομερειών για την Κατάρτιση και Τήρηση του Μητρώου.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: