Σας ενημερώνουμε ότι εν όψει αλλαγής του τρόπου καταγραφής των πρακτικών των πολιτικών συνεδριάσεων, ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία μέχρι την εξοικείωση των χειριστών με το νέο σύστημα.

Παρακαλούμε θερμά για την κατανόησή σας.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.Χ.