ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλείσθε όσοι συνάδελφοι δεν επιθυμείτε να συμπεριλαμβάνεστε στον ισχύοντα κατάλογο για τους αυτεπάγγελτους διορισμούς ή όσοι επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε για πρώτη φορά να δηλώσετε τούτο με αίτησή σας στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι την 27/12/2023, άλλως θα ισχύει ο ήδη υφιστάμενος.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣΧ