ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι οι αιτήσεις για την χορήγηση αδειών κατά το διάστημα της αποχής θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αδειών του Συλλόγου αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ.

  • Καρλή Ελένη
  • Μπεληγιάννης Ιωάννης
  • Σπανόπουλος Κωνσταντίνος

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣΧ