Όπως ήδη είχαμε αναφέρει σε σχέση και με τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές,  η αναστολή των εργασιών των Δικαστηρίων της χώρας και της λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων ενόψει των επικείμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και πάλι μέσω εγκυκλίου (την οποία επισυνάπτουμε εκ νέου και στην παρούσα μας προς διευκόλυνση των συναδέλφων) και όχι με τον προσήκοντα νομοθετικά τρόπο εγκυμονεί κινδύνους.

Για το λόγο αυτό και προς αποφυγή προβλημάτων, με την παρούσα μας καλούνται και πάλι οι συνάδελφοι να ενημερώνονται τακτικά από τις επίσημες ανακοινώσεις των οικείων Δικαστικών σχηματισμών, αλλά και τις ιστοσελίδες των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των κατά τόπους Δικαστηρίων και να πράττουν ανάλογα, διότι τα ζητήματα ΔΕΝ  ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ  ΕΝΙΑΙΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ και για έκαστο από αυτά ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη πράξη.

Προς τούτοις ενημερώνουμε, ότι στην παρούσα θα δημοσιεύονται  οι σχετικές πράξεις λειτουργίας των Δικαστηρίων της περιφέρειας μας και λοιπών όμορων Δικαστηρίων προς γνώση των συναδέλφων και επισημαίνουμε να επισκοπούνται από τους συναδέλφους.

Επίσης σημειώνουμε και πάλι, ότι οι ουσιαστικές και δικονομικές προθεσμίες ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην συνημμένη εγκύκλιο και διαδράμουν κανονικά.

            Σημειώνεται ότι ο κατάλογος θα ενημερώνεται σχετικώς με τις νέες πράξεις που θα τεθούν υπόψη. 

                                                ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

Για την εγκύκλιο λειτουργίας των Δικαστηρίων πατήστε εδώ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: