Όπως επισημαίνεται στην από 12-5-2023 ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας,  η αναστολή των εργασιών των Δικαστηρίων της χώρας και της λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων λόγω των επικείμενων βουλευτικών εκλογών μέσω εγκυκλίου και όχι με τον προσήκοντα νομοθετικά τρόπο εγκυμονεί κινδύνους.
Για το λόγο αυτό, και προς αποφυγή προβλημάτων, με την ως άνω ανακοίνωση κλήθηκαν όλοι οι συνάδελφοι να ενημερώνονται τακτικά από τις επίσημες ανακοινώσεις των οικείων Δικαστικών σχηματισμών αλλά και τις ιστοσελίδες των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και να πράττουν ανάλογα.
Προς τούτοις και σε συνέχεια των προηγούμενων ενημερώσεων μας αναφορικά με την υπ’αρίθμ. 60/2023 πράξη της Προϊσταμένης του Πρωτοδικείου Χαλκίδας και την υπ’αρίθμ. 318/2023 πράξη του Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών, επισυνάπτουμε τις αντίστοιχες σχετικές πράξεις λειτουργίας και των άλλων  Δικαστηρίων της περιφέρειας των Αθηνών προς γνώση των συναδέλφων και επισημαίνουμε να επισκοπούνται από τους συναδέλφους, διότι τα ζητήματα ΔΕΝ  ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ  ΕΝΙΑΙΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ και για έκαστο από αυτά ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη πράξη.
            Σημειώνεται ότι ο κατάλογος θα ενημερώνεται σχετικώς με τις νέες πράξεις που θα τεθούν υπόψη.   

                                                    ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: