Όπως ήδη αναφέραμε σε σχέση με τις εκλογές της 21-5-2023 με την  από 15-5-2023 ανακοίνωση μας ,  η αναστολή των εργασιών των Δικαστηρίων της χώρας και της λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων λόγω των επικείμενων βουλευτικών εκλογών μέσω εγκυκλίου και όχι με τον προσήκοντα νομοθετικά τρόπο εγκυμονεί κινδύνους.

Για το λόγο αυτό και προς αποφυγή προβλημάτων, με την ως άνω ανακοίνωση κλήθηκαν όλοι οι συνάδελφοι να ενημερώνονται τακτικά από τις επίσημες ανακοινώσεις των οικείων Δικαστικών σχηματισμών αλλά και τις ιστοσελίδες των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και να πράττουν ανάλογα.
Προς τούτοις και σε συνέχεια των προηγούμενων ενημερώσεων μας με την παρούσα μας ενημερώνουμε για την έκδοση της υπ’αρίθμ. 78/2023 πράξης της Προϊσταμένης του Πρωτοδικείου Χαλκίδας και επισυνάπτουμε και τις αντίστοιχες μέχρι τώρα σχετικές πράξεις λειτουργίας και  άλλων  Δικαστηρίων της περιφέρειας των Αθηνών προς γνώση των συναδέλφων και επισημαίνουμε να επισκοπούνται από τους συναδέλφους, διότι τα ζητήματα ΔΕΝ  ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ  ΕΝΙΑΙΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ και για έκαστο από αυτά ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη πράξη.

            Σημειώνεται ότι ο κατάλογος θα ενημερώνεται σχετικώς με τις νέες πράξεις που θα τεθούν υπόψη. 

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1/ Πράξη 78/2023- Πρωτοδικείο Χαλκίδας
2/ Πράξη 12/2023-Ειρηνοδικείου Χαλκίδας
3/ Πράξη ΠΡΑ22/2023-Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας
4/ Πράξη 58/2023-Ειρηνοδικείο Ιστιαίας
5/ Πράξη 28/2023-Ειρηνοδικείου Καρύστου
6/ Πράξη 40/2023-Ειρηνοδικείο Ταμυνέων
7/ Πράξη 131/2023-Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
8/ Πράξη 404/2023-Πρωτοδικείο Αθηνών
9/ Πράξη 58/2023-Ειρηνοδικείο Αθηνών
10/ Πράξη 31/2023-Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
11/ Πράξη 49/2023-Πρωτοδικείο Πειραιά
12/ Πράξη 199/2023-Ειρηνοδικείο Πειραιά
13/ Πράξη 19/2023-Πταισματοδικείο Πειραιά
14/ Πράξη 112/2023-Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας
15/ Πράξη 7/2023-Ειρηνοδικείου Ελευσίνας
16/ Πράξη 32/2023-Ειρηνοδικείο Λαυρίου
17/ Πράξη 54/2023-Ειρηνοδικείο Περιστερίου
18/ Πράξη 54/2023-Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου
19/ Πράξη 80/2023-Ειρηνοδικείο Αχαρνών
20/ Πράξη 184/2023-Ειρηνοδικείο Κρωπίας
21/ Πράξη 340/2023-Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου
22/ Πράξη 37/2023-Ειρηνοδικείο Μαραθώνα