Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4640/2019 (ΦΕΚ 190/30.11.2019 Α) για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Για να κατεβάσετε την σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το νόμο 4640/2019 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τα υποδείγματα πατήστε εδώ

και εδώ