Διά της παρούσης ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας ότι μέχρι και τα τέλη του τρέχοντος μήνα Φεβρουαρίου 2024 η δικαστική υπηρεσία του Ειρηνοδικείου θα εξυπηρετείται από έναν υπάλληλο λόγω αναρρωτικών αδειών του υπολοίπου προσωπικού. Ενόψει τούτου παρακαλείσθε για την δέουσα κατανόηση κατά την εξυπηρέτησή Σας.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.Χ.