Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι έχει αναρτηθεί το εκπαιδευτικό υλικό από τα διαδικτυακά σεμινάρια για τη νέα δικηγορική ύλη ( ν.5095/2024 )

Οι συνάδελφοι μπορούν να το αναζητούν στο Portal Olomeleia Αιτήσεις – Παρακολούθηση Ειδικού Διαδικτυακού Σεμιναρίου για Σωματεία/Προσημειώσεις / Κληρονομητήρια.

Επίσης, το ειδικό γραμμάτιο Ν. 5095/2024 είναι διαθέσιμο στο πεδίο των Προεισπράξεων.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣΧ