ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώρηση των πρακτικών συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Δ.Σ.Χ.

Από ενάρξεως της θητείας του παρόντος Δ.Σ., ήτοι από 1ης-01-2018, τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον σκοπό της βέλτιστης δυνατής ταξινόμησης και διαχείρισής του καθώς και για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων επί των αιτημάτων που υποβάλουν ενώπιόν του. Επιπροσθέτως, τα σχετικά θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και να τεθούν υπ’ όψιν του, διανέμονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συμβούλων-μελών του Δ.Σ. το αργότερο μέχρι την προτεραία της εκάστοτε συνεδρίασης στο πλαίσιο της απαιτούμενης προετοιμασίας τους για όσα πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαλογικής συζήτησης.

Στο σημείο αυτό παρατίθεται στον συνημμένο διαδικτυακό σύνδεσμο συγκεντρωτικός πίνακας των εξακοσίων δύο (602) θεμάτων που έχουν συζητηθεί μέχρι σήμερα κατά τις ογδόντα τρεις (83) συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας στην παρούσα θητεία του: Πατήστε εδώ για τον συγκεντρωτικό πίνακα.

Περαιτέρω, στην τηρούμενη ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δικηγορικού μας Συλλόγου www.dschal.gr και συγκεκριμένα στο πεδίο «Ενημέρωση» και στην κατηγορία «Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου» έχουν ήδη δημοσιευθεί για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. κατά τα έτη 2018-2020.

  • Για να δείτε τα πρακτικά των εικοσιτριών (23) συνεδριάσεων του Δ.Σ. που έλαβαν χώρα κατά το έτος 2018 πατήστε εδώ .
  • Για να δείτε τα πρακτικά των δεκαεπτά (17) συνεδριάσεων του Δ.Σ. που έλαβαν χώρα κατά το έτος 2019 πατήστε εδώ.
  • Για να δείτε τα πρακτικά των εικοσιπέντε (25) συνεδριάσεων του Δ.Σ. που έλαβαν χώρα κατά το έτος 2020 πατήστε εδώ.

Τέλος, επισημαίνεται προς τα αξιότιμα μέλη του Δικηγορικού μας Συλλόγου ότι για την πρόσβασή τους στις ανωτέρω πληροφορίες απαιτείται η είσοδος στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα με τους κωδικούς που τους έχουν ήδη χορηγηθεί και βρίσκονται ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι στα γραφεία του Δικηγορικού μας Συλλόγου, επί των οδών Δούνα και Βαρατάση (2ος όροφος), Τηλ. επικοινωνίας: 2221088507, 2221027537 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Χαρ. Καντάρης

Share This Post

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.