Εφιστάται η προσοχή στους συναδέλφους που διενεργούν ελέγχους στο Υποθηκοφυλακείο Χαλκίδας, διότι τα βιβλία μερίδων είναι ενημερωμένα μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Για το μεταγενέστερο χρονικό διάστημα θα πρέπει να διενεργείται έλεγχος στο βιβλίο εισερχομένων πράξεων του Υποθηκοφυλακείου.

 

Χαλκίδα, 07 Δεκεμβρίου 2020

Εκ του ΔΣΧ