Διά της παρούσης ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας ότι οι ενστάσεις που έχουν ασκηθεί δυνάμει του άρθρου 72 του Ν.4804/2021 όσον αφορά την πρόσφατη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη δημοτικών και περιφερειακών αρχών που η συζήτησή τους έχει προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 22ας Νοεμβρίου 2023 (ημέρα καθολικής αποχής) θα συζητηθούν κανονικά κατόπιν υποβολής αιτήσεως για χορήγηση σχετικής άδειας προς την ορισθείσα Επιτροπή Αδειών του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.Χ.