Για να δείτε την ως άνω απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Χ. πατήστε εδώ