Τετάρτη 17 Ιούλ 2024

Κατηγορία: Ανακοινώσεις / Ενημέρωση

Ανακοινώσεις / Ενημέρωση

Παράταση Προθεσμίας για τη Διαδικασία Εξόφλησης (20%) των Γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022

Αγαπητές κι αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ενημερώνουμε πως η προθεσμία συμμετοχής στη διαδικασία εξόφλησης του υπολειπόμενου 20% των ειδικών γραμματίων Νομικής…

Περισσοτερα
Ανακοινώσεις / Ενημέρωση

Ν.5049/14-09-2023 (Φ.Ε.Κ.: 152) – Σημείωση: Το άρθρο 22 αυτού αφορά στον καθορισμό των διαδικασιών εκκαθάρισης και είσπραξης της αποζημίωσης των δικαιούχων της Νομικής Βοήθειας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.3226/2004)

Για να δείτε το περιεχόμενο του ως άνω Νόμου πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Ανακοινώσεις / Ενημέρωση

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η εκ του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας όσον αφορά i) την αναστολή της αποχής των μελών του από τις υποθέσεις που υπάγονται στο καθεστώς της Νομικής Βοήθειας και ii) την παράταση μέχρι την 31η-10-2023 της στοχευμένης αποχής από τις ποινικές δίκες πρώτου βαθμού στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα

Για να δείτε το περιεχόμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Ανακοινώσεις / Ενημέρωση

Υπόδειγμα εκδόσεως τιμολογίων κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 69 του Ν.5016/2023 σύμφωνα με το οποίο απαιτείται σχετικώς η αποστολή τους προς την υπηρεσία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία πληρωμής των ανεξόφλητων γραμματίων των ετών 2019-2022 (Επιμέλεια: Απόστολος Στ. Δοξάκης, μέλος Δ.Σ. του Δ.Σ.Χ.)

Εν όψει της υποχρέωσης αποστολής των σχετικών τιμολογίων στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία πληρωμής…

Περισσοτερα
Ανακοινώσεις / Ενημέρωση

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η εκ του Δ.Σ.Χ. αναφορικά με την καταβολή των αποζημιώσεων των συναδέλφων Δικηγόρων Χαλκίδας σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 69 του Ν.5016/2023 που αφορά περαιωμένες υποθέσεις Νομικής Βοήθειας των ετών 2019-2022

Για να δείτε το περιεχόμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: