Ο κατάλογος Δικηγόρων για το διάστημα από 01-01-2022 έως και 15-01-2022 θα είναι από ΖΕΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ έως και ΜΑΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι του καταλόγου να παρευρίσκονται στα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων κατά τις δικασίμους τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ