Ο κατάλογος Δικηγόρων για το διάστημα από 01-07-2022 έως και 15-07-2022 θα είναι από ΑΛΑΜΠΕΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως και ΔΑΡΙΒΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι του καταλόγου να παρευρίσκονται στα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων κατά τις δικασίμους τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ