Πέμπτη 18 Ιούλ 2024

Αυτεπάγγελτοι Διορισμοί

Δεκαπενθήμερος Κατάλογος Αυτεπάγγελτων Διορισμών (άρθρων 200,340 κλπ του ΚΠΔ) από 01/01/2023 έως 15/01/2023

Ο κατάλογος Δικηγόρων για το διάστημα από 01-01-2023 έως και 15-01-2023 θα είναι από ΣΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως και ΨΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι του καταλόγου να παρευρίσκονται στα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων κατά τις δικασίμους τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ